Home / Vaccination

 

Det kan vara en god idé att vaccinera sig innan man åker till Kap Verde Öarna. Vilka vaccinationer man bör göra är individuellt och är inget man kan veta helt säkert utan läkarrådgivning. Vilka vaccinationer man behöver göra beror också på hur länge man tänker stanna och i vilken miljö man tänker vistas i, exempelvis kan det finnas andra sjukdomar ute på landsbygden jämfört med inne i städer.

I denna artikel tar vi upp generella rekommendationer när det gäller vaccinering innan resa till Kap Verde. För att vara helt säker och för att få individuell rådgivning ber vi er att kontakta närmsta vårdscentral, som bedömer utifrån din enskilda situation.

Ett vaccin som vi rekommenderar alla resenärer att ta är Twinrix som skyddar mot Hepatit A och B. Detta är inte specifikt för Kap Verde, utan är istället något alla resenärer borde ta oavsett vart i världen man ska. Till och med i Sverige finns det risk att få både Hepatit A och B, även om risken generellt anses som låg. Utomlands är det dock större chans, speciellt i utvecklingsländer där standard och hygien inte är prioriterat på samma sätt.

Man bör också se över sina grundläggande vaccin mot Polio, stelkramp etc…

Malaria på Kap Verde?

Risken att få malaria på Kap Verde är väldigt liten förutom på begränsade områden. Vistas man i turistområden är chansen mycket liten.

Obligatorisk vaccination:

Gula febern-vaccinationen krävs om man anländer från vissa länder i Afrika eller Sydamerika.