Home / Fakta om Kap Verde Öarna

 

Fakta Kap Verde

Kap Verde är en ögrupp som ligger ute i Atlanten cirka 50 mil utanför Afrikas västra kust. Kap Verde upptäcktes redan i mitten av 1400-talet av portugiserna, som snabbt gjorde ögruppen till ett handelsområde för slavar och som påfyllningsstation för fartyg. Det var först 1975 som Kap Verde blev helt självständigt från Portugal. Sedan dess har man utvecklat landet mycket tack vare turism och idag är man ett av Afrikas mest välmående länder trots att man fortfarande är relativt fattiga jämfört med västvärlden.

Huvudstad: Praia (Santiago).

Befolkningsmängd: 530 000 invånare.

Religion: Kristendom (cirka 90 % är katoliker, resterande är främst protestanter).

Språk: Portugisiska, men kreol används i stora delar av det dagliga livet.

Valuta: Escudos.

Tidszon: UTC -1.

  • Minus 2 timmar svensk vintertid.
  • Minus 3 timmar svensk sommartid.

Nationaldag: 12 september.

Nationalsång: ”Cântico da Liberdade

FlaggaKap Verde flagga